EN RU

» Sterowniki i regulatory urządzeń dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji - LAE Electronic

  NOWOŚĆ    

Sterowniki
i regulatory urządzeń dla chłodnictwa, klimatyzacji
i wentylacji

PPC-10 zdalne zarządzanie instalacjami chłodniczymi AC1-5 Regulator do chłodnictwa, ogrzewnictwa AT1-5 Regulator do chłodnictwa, ogrzewnictwa
Nazwa PPC-10  AC1-5 AT1-5
Zastosowanie
Zintegrowany i w pełni funkcjonalny panel dotykowy z systemem TAB5 do monitoringu, rejestracji danych oraz zdalnego zarządzania instalacjami chłodniczymi ze sterownikami LAE. 
 
Sterowanie w małych chłodniach, pomieszczeniach i ladach chłodniczych, systemach grzewczych, piecach piekarnikach, przyrządach laboratoryjnych. Wolno stojące chłodziarki i meble chłodnicze, chłodnie składowe, panele kontrolne, ogrzewane pomieszczenia.
Opis / Cechy szczególne
 • Montaż naścienny
 • Wyświetlacz 10,1’’ multidotykowy
 • 1x port szeregowy RS232/422/485
 • 1x port szeregowy RS232
 • 2x port USB 2.0
 • 2x port LAN RJ45
 • System operacyjny Windows Embedded Standard 7
 • Szybki dysk 32GB mSATA SSD
 • Program do monitoringu i zarządzania instalacjami chłodniczymi LAE TAB5 w pełnej wersji
 • Rejestracja
 • Szybki podgląd i wydruk danych
 • Zdalne programowanie sterowników
 • Wysyłanie alarmów i raportów przez SMS i e-mail
 • Możliwość zdalnego dostępu z innych stacji PC
 • Montaż na panel
 • Sterowanie PID z autoregula-cją lub ON/OFF, 
 • Główne wyjście z przekaźni-kiem 12A lub wyjście dla ste-rowania SSR i wyjście dodat-kowe z przekaźnikiem 5A, 
 • Wejście 0÷1V, 0(4)÷20mA, PTC/ NTC10K, TC J/ K lub PT100 (zależnie od modelu), 
 • Możliwość wyboru sterowa-nia pomiędzy chłodzeniem, a ogrzewaniem, 
 • Alarmy temperatury absolut-nej, 
 • Przycisk ON/ OFF na przed-nim panelu, 
 • Ograniczenie obciążenia przy unieruchomieniu oraz działanie w przypadku błędu czujki, 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-AC1, 
 • Możliwość podłączenia do systemów monitoringu LAE TAB.
 • Montaż na panel
 • Możliwość wyboru sterowa-nia pomiędzy chłodzeniem, a ogrzewaniem, 
 • 1 lub 2 przekaźniki: sprężarka 16(4)A lub 16(8)A, AUX 7(2)A
 • Możliwość wyboru typu czujki temperatury pomiędzy NTC10K lub PTC, 
 • Zintegrowane funkcje od-szraniania, 
 • Alarmy temperatur absolut-nych lub względnych, 
 • Alarm otwartych drzwi, 
 • Automatyczne ostrzeżenia dotyczące utrzymania skraplacza, 
 • Przycisk ON/ OFF, 
 • Przycisk opcjonalnej kontroli oświetlenia, 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-AT1, 
 • Możliwość podłączenia pod program monitoringu LAE TAB.

 

  Sterownik do chłodnictwa, ogrzewnictwa AD2-5 Regulator i sterownik dla chłodnictwa AR2-5 Sterownik i regulator do chłodnictwa, ogrzewnictwa LTR-5 Termostat
Nazwa AT2-5 AD2-5 AR2-5 LTR-5
Zastosowanie
 
Wysoko i niskotemperaturowe szafy i lady, chłodnie składowe, panele kontrolne, ogrzewane pomieszczenia. Wyspy chłodnicze tworzące ciągi, duże regały marketowe, komory chłodnicze, elektryczne szafy sterownicze, szafy i stoły chłodnicze. Pomieszczenia chłodnicze, witryny i lady w supermarketach, chłodnie, tablice rozdzielcze, zamrażarki, chłodziarki, inne instalacje i urządzenia, w których konieczne jest zapewnienie rzeczywistego czasu rozpoczęcia odszraniania. Temperatura: sterowanie w małych chłodniach, pomieszczeniach i ladach chłodniczych, systemach grzewczych, piekarnikach, przyrządach laboratoryjnych.
Wilgotność: sterowanie w szklarniach, suszarniach, przechowalniach, chłodniach i pomieszczeniach klimatyzowanych
Opis / Cechy szczególne
 • Montaż na panel
 • Możliwość wyboru sterowa-nia pomiędzy chłodzeniem, a ogrzewaniem, 
 • 3 przekaźniki: sprężarka 16(5)A, wentylatory 7(2)A, AUX 7(2)A
 • Możliwość wyboru typu czujki temperatury pomiędzy NTC10K lub PTC, 
 • Możliwość wyboru typu odszraniania (elektryczne, ociekowe, gorącymi gazami), 
 • Alarmy temperatur absolut-nych lub względnych, 
 • Alarm otwartych drzwi, 
 • Automatyczne ostrzeżenia dotyczące utrzymania skrapla-cza, 
 • Przycisk ON/ OFF, 
 • Przycisk opcjonalnej kontroli oświetlenia, 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-AT2.
 • Montaż na panel
 • Możliwość wyboru sterowa-nia pomiędzy chłodzeniem, a ogrzewaniem, 
 • 4 przekaźniki: sprężarka 16(5)A, wentylatory 7(2)A, grzałka 7(2)A, AUX 7(2)A
 • Możliwość wyboru typu czujki temperatury pomiędzy NTC10K lub PTC, 
 • Możliwość wyboru typu odszraniania (elektryczne, ociekowe, gorącymi gazami), 
 • Alarmy temperatur absolut-nych lub względnych, 
 • Alarm otwartych drzwi, 
 • Automatyczne ostrzeżenia dotyczące utrzymania skrapla-cza, 
 • Przycisk ON/ OFF, 
 • Przycisk opcjonalnej kontroli oświetlenia, 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-AT2.
 • Montaż na panel 
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Możliwość ustawienia do 6 cykli odszraniania 
 • Synchronizacja odszraniania - możliwość połączenia master- slave, 
 • Możliwość wyboru typu czujki temperatury pomiędzy NTC10K lub PTC, 
 • Funkcja FLEXICOLD osz-czędzająca energię 
 • 4 przekaźniki sprężarka 12(5)A, wentylatory 7(2)A, grzałka 7(2)A, AUX 7(2)A
 • Opcjonalna kontrola drugiej sprężarki lub parownika, 
 • Alarmy temperatur absolut-nych lub względnych i alarm otwartych drzwi, alarm wysokiej temperatury/ wysokiego ciśnienia skraplacza, 
 • Przyciski kontroli oświetlenia oraz ON/ OFF 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-AR2, 
 • Możliwość podłączenia do systemów monitoringu LAE
 • Montaż na panel
 • Sterowanie PID z autoregulacją lub ON/OFF, 
 • Główne wyjście z przekaźnikiem 16A lub wyjście dla sterowania SSR, 
 • Wejście PTC/ NTC lub 0÷1V (zależnie od modelu), 
 • Możliwość wyboru sterowania pomiędzy chłodzeniem, a ogrzewaniem, 
 • Przycisk ON/ OFF na przednim panelu, 
 • Ograniczenie obciążenia przy unieruchomieniu oraz bezpieczne działanie w przypadku uszkodzenia czujki, 
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-LTR, 
 • Możliwość podłączenia do systemów monitoringu LAE TAB.

 

 

NOWOŚĆ

BD1-28 Sterownik do chłodnictwa BR1-28 Sterownik dla chłodnictwa MS27 Sterownie instalacji chłodniczych
Nazwa BR1-28 WiFi BD1-28 BR1-28 MS27
Zastosowanie Urządzenia chłodnicze, chłodnie, mroźnie, magazyny, witryny i lady w supermarketach oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne odszranianie w czasie rzeczywistym; montaż w tablicach rozdzielczych, panelach sterowniczych. Urządzenia chłodnicze, chłodnie, magazyny, montaż w tablicach rozdzielczych, panelach sterowniczych. Urządzenia chłodnicze, chłodnie, mroźnie, magazyny oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzebne odszranianie w czasie rzeczywistym; montaż w tablicach rozdzielczych, panelach sterowniczych. Instalacje chłodnicze w supermarketach, chłodnie i wszystkie systemy kriogeniczne ze zmiennymi wymaganiami. Sterownie zespołami sprężarkowymi oraz skraplaczami wielowentylatorowymi.
Opis / Cechy szczególne
 • Sterownik - montaż na szynie DIN, wyświetlacz – montaż na panel
 • Wbudowany datalogger 
 • Moduł WiFi umożliwiający podgląd parametrów przy użyciu urządzenia mobilnego oraz wysyłanie logów i alarmów przez e-mail
 • Zegar czasu rzeczywistego
 • Ulepszony system zarządzania energią ECO,
 • Synchronizacja od-szraniania 
 • 4 lub 5 przekaźników
 • Opcjonalna kontrola drugiej sprężarki lub parownika,
 • Uniwersalne źródło zasilania 100..240Vac,
 • Opcjonalne zasilanie dla chłodnictwa transportowego,
 • Alarmy temperatur, otwartych drzwi, wysoka temperatura skraplania itd.,
 • Szybkie programowanie za pomocą klucza ZOT-BR1,
 • Możliwość podłączenia do systemów monitoringu LAE, również w systemie bezprzewodowym,
 • Dostępne wyświetlacze: DU5S (różne kolory) lub nowy ultra- płaski, designerski wyświetlacz LCD.
 • Sterownik - montaż na szynie DIN, wyświetlacz – montaż na panel
 • Ulepszony system zarządzania energią ECO,
 • Synchronizacja od-szraniania 
 • 4 lub 5 przekaźników
 • Opcjonalna kontrola drugiej sprężarki lub parownika,
 • Uniwersalne źródło zasilania 100..240Vac,
 • Opcjonalne zasilanie dla chłodnictwa transportowego,
 • Alarmy temperatur, otwartych drzwi, wysoka tem-peratura skraplania itd.,
 • Szybkie programowa-nie za pomocą klucza ZOT-BD1,
 • Możliwość podłącze-nia do systemów monitoringu LAE, również w systemie bez-przewodowym,
 • Dostępne wyświetla-cze: DU5S (różne kolory) lub nowy ultra- płaski, designerski wyświetlacz LCD.
 • Sterownik - montaż na szynie DIN, wyświetlacz – montaż na panel
 • Zegar czasu rzeczy-wistego
 • Ulepszony system zarządzania energią ECO,
 • Synchronizacja od-szraniania 
 • 4 lub 5 przekaźników
 • Opcjonalna kontrola drugiej sprężarki lub parownika,
 • Uniwersalne źródło zasilania 100..240Vac,
 • Opcjonalne zasilanie dla chłodnictwa transportowe-go,
 • Alarmy temperatur, otwartych drzwi, wysoka tem-peratura skraplania itd.,
 • Szybkie programo-wanie za pomocą klucza ZOT-BR1,
 • Możliwość podłą-czenia do systemów monito-ringu LAE, również w systemie bezprzewodowym,
 • Dostępne wyświetla-cze: DU5S (różne kolory) lub nowy ultra- płaski, designerski wyświetlacz LCD
 • Cztery wyjścia ON/ OFF dla kontroli sprężarek lub wentylatorów,
 • Proporcjonalne wyj-ście PWM dla inwerterów,
 • Wyjście z możliwo-ścią konfiguracji styków do sterowania alarmami,
 • Wejście przetwornika ciśnienia (0/4…20mA) lub czujki temperatury (NTC10K),
 • Dwa wejście cyfrowe beznapięciowe dla funkcji programowalnych; maksymalnie trzy wejścia cyfrowe napięciowe dla pełnej diagnostyki systemu,
 • Możliwość wyboru algorytmu sterowania: rotacja wyjść, sekwencyjne załączanie lub optymalizacja dostępnej mocy,
 • Konwersja ciśnienie- temperatura w zależności od używanego czynnika,
 • Pamięć ostatnich dziewięciu alarmów,
 • Automatyczne zarzą-dzanie utrzymaniem,
 • Możliwość podłącze-nia do systemów monitoringu LAE TAB