EN RU

» Kable grzewcze

Kable grzewcze stałej mocy

Główną cechą tego typu kabla grzewczego jest jednakowe obciążenie na całej swojej długości oraz

Przewody grzewcze oporowe

Przewody grzewcze oporowe tworzone są poprzez nawijanie grzejnego drutu wokół rdzenia z włókien